Ушакова Г. О.

Ушакова Галина Олександрівна

ushakova_g-o

доктор біологічних наук, професор (біохімія)

Завідуюча каф. біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Робоча адреса: 49010, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

З  1983 по 1988 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті, біологічному факультеті, отримала диплом за спеціальністю Біохімія, з відзнакою.
З 1988 по 1991 рр. проходила навчання в аспірантурі  Дніпропетровського державного університету. По завершенню аспірантури захистила кандидатську дисертацію «Порівняльна характеристика молекули клітинної адгезії (NCAM) і гліального фібрилярного кислого білка (ГФКБ)  у головному мозку щурів при неврозі та дії психотропних речовин» (1991, Спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного університету, науковий керівник проф. Березін В.О.).
У 2005 р. захистила докторську дисертацію «Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку» (Спеціалізована вчена рада Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, науковий консультант проф. Корогод С.М.).

Педагогічна діяльність пов’язана з кафедрою біофізики та біохімії ДНУ

 • 1991-1993 рр. – асистент кафедри;
 • 1993-2005 рр. – доцент кафедри;
 • 2003-2005 рр. – докторант кафедри;
 • 2005-2014 рр. – професор кафедри;
 • 2014- до тепер – завідуюча каф. біофізики та біохімії

Наукові інтереси торкаються молекулярно-біохімічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів та патогенезу, а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. Володіє сучасними біохімічними та імуногістохімічними методами аналізу, та реєстрації фізіологічної активності тварин (фізіологічні тести поведінки).

Є активним членом Українського товариства з нейронаук, Європейської федерації товариств з нейронаук (FENS), Українського біохімічного товариства (заступник голови Дніпропетровського відділення УБТ), Міжнародної організації дослідження мозку (IBRO).
Отримувала персональні гранти від міжнародних організацій FENS, IBRO, ISF, ENS, NATO, Soros Foundation, ISDN, Visby Swedish Institute, SGPlus, завдяки яким підвищувала науково-педагогічну кваліфікацію в Канаді, Австралії, Греції, Фінляндії, Англії, Німеччині, Швеції, Данії, Польші. Протягом останніх десяти років є відповідальною за виконання міжнародної угоди про співпрацю ДНУ ім. Олеся Гончара та Люндським Університетом (факультет біології, Люнд, Швеція).
Під керівництвом Ушакової  Г.О. захищені 5 кандидатських дисертацій.

Має понад  250 публікацій, з них  10  навчально-методичних посібників, 5 патентів, 1 монографія, статті, тези доповідей.

Основні наукові публікації за останні роки:

 1. Основи глікобіології: монографія / Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.М. Пісменецька; за ред. проф. Н.О. Сибірної // – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с. Серія «Біологічні Студії».
 2. Goncharova K, Skibo G, Kovalenko T, Osadchenko I, Ushakova G, Vovchanskii M, Pierzynowski SG. Diet-induced changes in brain structure and behavior in old gerbils // Nutr Diabetes. – 2015. – Vol.5. – P. 1–9 :e163. doi: 10.1038/nutd.2015.13. >PDF>>>
 3. Goncharova, K., Ushakova, G., Kovalenko, T., Osadchenko, I., Skibo, G., Pierzynowski, S.G. Diet supplemented with pancreatic-like enzymes of microbial origin restores the hippocampal neuronal plasticity and behaviour in young pigs with experimental exocrine pancreatic insufficiency //Journal of Functional Foods. – 2015. – V. 14. – P. 270–277.
 4. Novel potential of pancreatic-like enzymes of microbial origin in exocrine pancreatic insufficiency – study on a pig model /K. Szwiec, K. Goncharova, J.L. Valverde-Piedra, G.A. Ushakova, et al. // Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. – 2014. – Vol 8, No 2. – P. 61–66. >PDF>>>
 5. Koval’chuk Yu.P. , Zhdankin Ye., Ushakova G. O. Aging-related peculiarities of the distribution of myelin basic protein in cerebral structures of gerbils // Neurophysiology. – 2015. – Vol. 47, N 2. – P. 165–167
 6. Бабець Я.В., Ушакова Г.О., Шевцова А.І. Розподіл астроцитспецифічних білків при дії доксорубіцину на щурів // Медична хімія. – 2015. ‒ Т. 17. ‒ №1. ‒ С. 36‒41 >PDF>>>
 7. Ushakova G.A., Shiyntum H.N. Evolutionary progress in the functions of metallothioneins in the ever changing ecosystems //Ecology and Noospherology. – 2015. – V. 26, N 1-2. – P. 89–98 >PDF>>>
 8. Роль фібронектину за умов дії доксорубіцину/ Я.В. Бабець, А. Петрушенко, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова // Вісник Дніпропетровського університету. Біолоігя, медицина. – 2015. – Т. 6. – № 1. – С. 17–22. >PDF>>>
 9. Kovalchuk P. Distribution of glial fibrillary acidic protein in different parts of the rat brain under cadmium exposure. / Y. P. Kovalchuk, I. V. Prischepa, U. Ci , V. S. Nedzvetskiy ,Y. G. Kot, E. E. Perskiy, G. A. Ushakova // Ukr. Biochem. J. –  2015. – Vol. 87. – N 3. – Р. 80–87. >PDF>>>
 10. Ковальчук Ю.П. Вплив короткотривалої дії адреналіну на рівень протеїну S-100b у різних відділах головного мозку щурів. / Ю.П., Ковальчук, О.O., Довбань, Канга А.М., Г. О. Ушакова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Медицина – Т. 6. – № 2. – Р. 119–124. >PDF>>>
 11. Protective/detoxicative function of metallothionein in the rat brain and blood induced by controlled cadmium doses /H.N. Shiyntum, G.A. Ushakovа //Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Медицина – 2015. Т. 6. – № 2. – Р. 103–107.
 12. Жукова Н.А., Маврутенков В.В., Ушакова Г.А. Нейроспецифический белок S100b – универсальный биохимический маркер повреждения. Часть I. Общие вопросы (история, генетика, биохимия, физиология) // Клиническая инфектология и паразитология. – 2014. – №4(11). – С. 53–64.
 13. Жукова Н.А., Маврутенков В.В., Ушакова Г.А. Нейроспецифический белок S100b – универсальный биохимический маркер повреждения. Часть ІI. Возможности и перспективы клинической лабораторной диагностики Клиническая инфектология и паразитология. – 2015. – №1(12). – С. 35–49.
 14. Gordiienko Iu. А., Babets Ya. V., Kulinich А. О., Shevtsova А. І., Ushakova G. О. Activity of trypsin-like enzymes and gelatinases in rats with doxorubicin cardiomyopathy // Ukr. Biochem. – 2014. – Vol. 86, N 6. – P. 140–146. >PDF>>>
 15. Макарчук В.А. Ушакова Г.А. Содержание NCAM в головном мозге и поджелудочной железе крыс в условиях эндогенной интоксикации при экспериментальном хроническом панкреатите // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія.  – 2014. – Т. 22(2), С. 169–177.
 16. Goncharova K, Pierzynowski SG, Grujic D, Kirko S, Szwiec K, Wang J, Kovalenko T, Osadchenko I, Ushakova G, Shmigel H, Fedkiv O, Majda B, Prykhodko O. A piglet with surgically induced exocrine pancreatic insufficiency as an animal model of newborns to study fat digestion // Br. J. Nutr. – 2014. – Vol. 28. – P.1–8. >PDF>>>
 17. Pierzynowski S., Ushakova G., Kovalenko T., Osadchenko I., Goncharova K., Gustavsson P., Prykhodko O., Wolinski J., Slupecka M., Ochniewicz P., Weström B., Skibo G. Impact of colostrum and plasma immunoglobulin intake on hippocampus structure during early postnatal development in pigs // Int. J. Dev. Neurosci. – – Vol. 35. – P. 64–71. >PDF>>>
 18. Makarchouk V. A., Ushakova G. O. Redistribution of Cell Adhesion Proteins in the Brain and the Peculiarities of Behavioral Phenomena in Rats with Chronic Pancreatitis / V. A. Makarchouk, G. O. Ushakova // Neurophysiology. – 2014. – Vol. 46, No. 2. – Р. 177–179. >PDF>>>
 19. Макарчук В.А., Зеленюк О.В., Ушакова Г.О. Гіалуронат-зв’язуюча активність білків мозку та підшлункової залози щурів за умов експериментального хронічного панкреатиту // Фізіологічний журнал. – 2014. – №3. – С. 80–88. >PDF>>>
 20. The multipotent role of metallothionein in the nervous system / G.A. Ushakova, Y. P. Kovalchuk .// Вісник Дніпропетровського національного університету Серія біологія, екологія. – 2013. – 21(3). – С.113–119.
 21. Кривдик, П.А. Порівняння розподілу гіалуронат-зв’язуючих білків у головному мозку щурів за умов застосування антрациклінової терапії / П.А. Кривдик, Я.В. Бабець-Бакланова, Г.О. Ушакова // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – 2013. – Вип. 14, №1-2. – С. 33–37.
 22. Макарчук В.А. Морфо-біохімічні особливості підшлункової залози щурів за умов короткочасної та тривалої оклюзії панкреатичної протоки / В.А. Макарчук, Г.О. Ушакова, О.М. Бабій, Б.Ф. Шевченко, Н.Ю. Ошмянська // Світ медицини та біології. – 2014. – Т. 43, №1. – С. 127–134. >PDF>>>
 23. Макарчук В.А. Особливості розподілу S-100b та гліального фібрилярного кислого протеїну в головному мозку та підшлунковій залозі щурів за умов панкреатичної енцефалопатії / В.А. Макарчук, Г.О. Ушакова // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №2(59). – С. 5–12. >PDF>>>
 24. Бабець Я. В., Ушакова Г. О. Токсичні ефекти та біохімічний контроль наслідків антрациклінової терапії // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – Т. 22, № 1. – С. 17–23. >PDF>>>
 25. Макарчук В.А., Ушакова Г.О., Крилова О.О. Стан системи глутатіону в крові щурів та особливості морфологічних змін тканини підшлункової залози за умов експериментального гострого та хронічного панкреатиту // Укр. Біохім. Журнал. – 2013. – т. 85, № 1. С. 45 – 52. >PDF>>>
 26. Pierzynowski S., Szwiec K., Valverde Piedra J. L., Ushakova G, et al. Exogenous pancreatic-like enzymes are recovered in the gut and improve growth of exocrine pancreatic insufficient pigs // J ANIM SCI. – 2012. – 90. – P.324-326. >PDF>>>
 27. Wolinski J, Slupecka M., Weström B., et al. Effect of feeding colostrum versus exogenous immunoglobulin G on gastrointestinal structure and enteric nervous system in newborn pigs // J ANIM SCI. – 2012. – 90. – P.327–330. >PDF>>>
 28. Pierzynowski S., Swieboda P., Filip R., et al. Behavioral changes in response to feeding pancreatic-like enzymes to exocrine pancreatic insufficiency pigs // J ANIM SCI. – 2012. – 90. – P.439–441. >PDF>>>
 29. Kovalenko TN, Ushakova GA, Osadchenko I, Skibo GG, Pierzynowski SG.The neuroprotective effect of 2-oxoglutarate in the experimental ischemia of hippocampus // J Physiol Pharmacol. – 2011. – 62(2). – P.239–246. >PDF>>>
 30. Ushakova G. Non-invasive markers of hepatic encephalopathy under chronic hepatitis C and 2-oxoglutarate treatment / Ushakova G., Fomenko O., Pierzynowski // „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, SECTIO DDD. – 2010 – Vol. 23, № 3. – P. 203–206.
 31. Lebed YV, Orlovsky MA, Nikonenko AG, Ushakova GA, Skibo GG. Early reaction of astroglial cells in rat hippocampus to streptozotocin-induced diabetes // Neurosci Lett. – 2008. – Vol. 444(2). – P.181–185.
 32. Ushakova G.A., Fomenko O.Z., and S.G. Pierzynowski Non-alcoholic steatohepatitis induce а decreas the S100-b in level in the rat brain – Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2008 – Т.40, №4, 373–375.
 33. Фоменко О. З., Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г.. Протеїни астроглії у мозку щурів в умовах експериментального хронічного гепатиту та дії 2-оксоглутарата // Укр. Біохім. журн. – 2011. – т. 83, № 1. – С. 69–75.
 34. Шевченко О.П., Фоменко О.З., Шевцова А.І., Ушакова Г.О. Зміни активності матриксних металопротеїназ та глікозаміногліканів за умов індукованого хронічного гепатиту у щурів // Одеський медичний журнал. –2009. – №6. – C. 31–33. >PDF>>>
 35. Ushakova G.A., Nikonenko I.R., Nikonenko A.G., Skibo G.G. Extracellular matrix heparin induces alteration of the cell adhesion during brain development // Neurochem. Intern. – 2002. –40. – P. 277–283.
 36. Kozubenko N., V., Kobeljatskyi Y.Y., Ushakova G.A. Glycosaminoglican-binding proteins in rat brain in postoperated time // Neurofiziologia/ – 2004. – V. 36, № 1. – P. 20–26.
 37. Chorna V., Lyannaya O., Ushakova G., Kobeliatsky Y. The influence of postoperative hyperalgesia on cathepsin L activity dynamics in blood plasma of patients under lumbar discectomy // Annals universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – 2006. – Vol. 67. – P. 38–
 38. Ushakova G.A., Fomenko O.Z., and S.G. Pierzynowski . Non-alcoholic steatohepatitis induce а decreas the S100b in level in the rat brain // Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2008 – Т.40, №4, 373 – 375.
 39. Kruchynenko O. and Ushakova G. Effect of chronic intoxication with cadmium on the level of metallothionein in the rat hippocampus // Нейрофизиология/ Neurophysiology. – 2008. – Vol. 40, № 5/6. – P. 426-428.
 40. Ushakova G, Fomenko O., Pierzynowski S. Non-invasive markers of hepatic encephalopathy under chronic hepatitis C and 2-oxoglutarate treatment // „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, SECTIO DDD. – 2010 – Vol. 23, № 3. – P. 203–206. >PDF>>>
 41. Фоменко О. З., Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г. Протеїни астроглії у мозку щурів в умовах експериментального хронічного гепатиту та дії 2-оксоглутарата // Укр. Біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 1. – С. 69–75. >PDF>>>
 42. Ushakova G. A., Fomenko O. Z., Pierzynowski S.G. Changes in the levels of neurospecific proteins and in behavioral phenomena in rats with hepatic encephalopathy // Neirofiziologiya/Neurophysiology. – 2011, Vol. 43, No. 3. –P. 231– 234. >PDF>>>
 43. Suvaryan A.L., Ushakova G.A. Changes in the level of neuronal cell adhesion molecule in the brain of male rats under conditions of suppression of production of testosterone // Neirofiziologiya /Neurophysiology. – 2012. – Vol. 44 (1). – 76–78.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.