Кафедра у період з 1963 р. по 1989 р.

Кафедра у період з 1963 р. по 1989 р.

reva

Олександр Дмитрович Рева

У вересні 1963 року відбулося друге народження кафедри біохімії в Дніпропетровському держуніверситеті, як кафедри біофізики та біохімії, і вже у 1964 р. поновлено випуск біохіміків. У створенні цієї кафедри, організації на ній навчального процесу, обранні тематики наукових досліджень та підготовці науково-педагогічних кадрів багато зробив перший завідуючий кафедри, доктор біологічних наук, професор Олександр Дмитрович Рева.

Очолюваний ним колектив (доценти І.І Соколов, Р.І. Кухаренко, К.Я. Моісеєнко, А.І. Дворецький, І.А. Снісар, В.І. Рибак, Г.М. Шевченко, асистенти Л.І. Цегельник, А.М. Максимова, В.О. Березін, М.Т. Генгін, А.І. Сєдих, Є.І. Мінков, зав. лабораторією К.А. Готман, ст. лаборант А.Д. Магала) за короткий час підготували ряд важливих для біохіміків і біофізиків спецкурсів: «Радіобіологія», «Фізика і хімія білка», «Нуклеїнові кислоти», «Біоенергетика», «Фізико-хімія збудливих структур», «Фотобіологія», «Електронні та іонні прилади в біофізиці і біохімії», «Ензимологія», «Сучасні методи досліджень», «Спектральний аналіз» та інші.

Лабораторії кафедри були укомплектовані обладнанням та приладами, які дозволяли виконувати наукові дослідження на сучасному рівні, застосовуючи методи диференційного центрифугування, хроматографії, електрофорезу, манометрії, полярографії, потенціометрії, спектроскопії та спектрографії, фотоелектроколориметрії, ізотопного аналізу, мікроелектродного відведення потенціалів, мікрофотофлуориметрії, а також навчати студентів цим методам.  У цей період захищено 24 кандидатських дисертації з радіаційної нейрохімії і біофізики нервової системи.

З 1963 р. по 1985 р. наукова тематика кафедри пов’язана з вивченням дії радіації на нервову систему. Вивчалась динаміка хімічного складу і процесів метаболізму у функціонально та морфологічно різних структурах мозку за умов розвитку гострої форми променевої хвороби. Пізніше наукова тематика кафедри розширилася – включалися такі розділи, як дослідження білків ЦНС після дії радіації та ряду фармакологічних речовин, дослідження ферментів метаболізму білків центральної нервової системи при екстремальних станах, вивчення впливу доз загального і локального опромінення, які призводять до різних синдромів розвитку променевої патології, на метаболізм у різних органах і тканинах організму.

З наукової тематики, пов’язаної з вивченням впливу радіації, співробітниками, аспірантами та студентами опубліковано понад 350 наукових робіт. Результати досліджень кафедри щорічно широко висвітлювались на симпозіумах, конференціях та з’їздах.

“Залюблений у світ науки” Присвячується 90-річчю ДНУ та 45-річчю кафедри біофізики та біохімії ДНУpdf-page

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.