Скорик О. Д.

Скорик Олена Денисівна

scoryk

К.б.н., доцент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Освіта:
1998-2003 – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра біохімії та біофізики
2003-2006 – Аспірантура Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра біохімії та біофізики
Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія: “Інтенсивність оксидативного стресу та склад вільних амінокислот крові при гальмуванні росту карциноми Герена сполуками ренію”. – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, 2009, 138 с.

Досвід професійної діяльності:
2010 – дотепер – доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ
2008 – 2010 – асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ
2007-2008 – молодший науковий співробітник НДІ Біології.

– Член Українського біохімічного товариства
– Січень 2012 – лютий 2013 – стажування в Гейдельбергському університеті Фармакології та Молекулярної Біотехнології Відділенні Фармакологічної Технології, м. Гейдельберг, (Німеччина)

Сфера наукових інтересів: Дослідження антиоксидантної системи захисту крові, ліпідного та білкового обміну за умов різних патологій. Протипухлинна, антиоксидантна активність металоорганічних сполук та перспективність їх застосування у медицині.

Курси, що викладаються в ДНУ імені Олеся Гончара:
а) Бакалаврська програма:
– Хімія біоорганічна
– Сучасні фізико-хімічні методи та основи біохімічних досліджень
– Екологічна біохімія
– Білкова інженерія
– Виробнича практика
б) Магістерська програма
– Біоонеорганічна хімія
– Біохімія канцерогенезу та еволюційна біохімія

Участь у професійних форумах:
2011 – VІІІ міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених, Чернівці
2010 – Х Український біохімічний з’їзд, Одеса .
2007 – 2-й Міжнародний з’їзд Українського товариства клітинної біології, Київ.

Разом опубліковано 15 статей та 38 тез доповідей.

Публікації

  1.  Сорочан О.О. Низькомолекулярні сполуки еритроцитів / О.О. Сорочан, Ю.С. Воронкова, О.Д. Жабіцька (О.Д. Скорик), Н.І. Штеменко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2006. – Т.2, №3. – С.160 – 164.
  2. Використання кластерних сполук ренію з алкільними лігандами у процесі пригнічення росту карциноми Герена / Ю.С. Воронкова, І.В. Леус, А.О. Кулініч, О.Д. Жабіцька (О.Д. Скорик), Н.І. Штеменко // Вісник ДНУ. Біологія. Екологія. – 2008. – T. 1., Вип.16. – С. 46-50.
  3. Liposomal Forms of Rhenium Cluster Compounds: Enhancement of Biological Activity / Natalia I. Elena D. Zhabickaya (E.D. Skorik) // Chemestry and biodiversity. – 2008. – V.5, №5. – P.1660-1667.
  4. Investigation of antioxidant properties of the cluster rhenium compound in the model of tumor growth / I. Leus, P. Collery, Е. Zabitskaya (E.D. Skorik), K. Shamelashvili, D.Yegorova, N. Shtemenko // Metal ions in biology and medicine. – 2008 – Vol. 10. – P. 399-403.
  5. Synthesis, characterization, in vivo antitumor properties of the cluster rhenium compound with GABA ligands and its synergism with cisplatin / Alexander V. Shtemenko, Philippe Collery, Natalia I. Shtemenko, Konstantin V. Domasevitch, Elena D. Zabitskaya (E.D. Skorik), Alexander A. Golichenko // Dalton Trans. – 2009. – issue 26. – P.5132-5136.
  6. Вплив структури ліганду на протипухлинні та антиоксидантні властивості кластер них сполук ренію / Скорик О.Д., Леус І. В., Безцінна Н. В., Штеменко Н. І. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 3. – С. 46–53.
  7. І. В. Леус, К. Л. Шамелашвілі, О. Д. Скорик, О. І. Ніколенко, Н. І. Штеменко. Цитостабілізувальні властивості кластерних сполук ренію у процесі зберігання клітин.// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 57–63.
  8. І. В. Леус, К. Л. Шамелашвілі, О. Д. Скорик, С. Ю., Третяк, О. А. Голі ченко, О. В. Штеменко, Н. І. Штеменко. Антиоксидантна і протипухлинна активність та механізм дії дикарбоксилатів диренію у тварин із карциномою Герена. // Укр. біохім. журн. – 2012. – т. 84, № 3. – С. 87-96
  9. Ю.С. Воронкова, О.Д. Скорик, Н.І. Штеменко. Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину та кластерних сполук ренію у різних формах введення // Медична хімія, 2012. – т. 14. С. 18-25.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.