Севериновська О.В.

Севериновська Олена Вікторівна

СЕВ

Доктор біологічних наук, професор (фізіологія людини і тварин)

Професор каф. біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Робоча адреса: 49010, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

З  1988 по 1993 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті, біологічному факультеті, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю Біологія, спеціалізацією Фізіологія людини і тварин.

З 1993 по 1997 рр. проходила навчання в аспірантурі  Дніпропетровського державного університету. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Спінальні механізми феномену активного відпочинку у людини» (Спеціалізованавчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевчанка, науковий керівник проф. Мурзін О. Б.). У 2008 р. Захистила докторську дисертацію «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників довкілля» (Спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковий консультант проф. Рибальченко В.К.).

Науково-педагогічна діяльність:

 • 1997-2002 рр. – молодший, а потім науковий співробітник лабораторії радіобіології та радіоекології НДІ біології ДДУ;
 • 2000-2002 рр. – асистент, а потім доцент кафедри іхтіології, гідробіології та екології;
 • 2002-2004 рр. – докторант кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2004-2008 рр. –доцент, а потім професор кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2009-2010 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізіології людини та тварин, а з 2010 року- завідувач цієї кафедри;
 • З 2015-по тепер.час – виконуючий обов’язки декана факультету біології, екології та медицини, а з 2016 р – декан факультету біології, екології та медицини (з 2018 р – декан біолого-екологічного факультету) , професор кафедри біохімії та фізіології.

Додаткові дані:

2000 р. – стажування у США за екологічною програмою «Community connection».

З 2012 року по теперішній час ˗ голова секції «Біологічні науки» Придніпровського Наукового центру НАН України.

 • Сфера наукових інтересів стосується проблем екологічної фізіології, фізіології вищої нервової діяльності, етології, нейрофізіології, фізіології серцево-судинної системи, фізіології тралення. Неодноразово виступала в наукових радах у якості опонента кандидатських та докторських робіт. Була рецензентом науково-методичних матеріалів, посібників та підручників. Головний редактор журналу «International Letters of Natural Sciences», редактор журналів «Biosystems Diversity», «Regulatory Mechanisms in Biosystems», рецензент журналів «Бюлетень Харківського національного університету» та «Українська фармація».

Являється керівником наукових робіт учнів Малої Академії Наук, що є переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт.

Під керівництвом Севериновської О.В. розпочато нестандартну форму позакласного навчання на природі «Біоквест» для школярів міста та області

Під керівництвом Севериновської О.В. захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Автор понад 270 наукових праць, у тому числі й за кордоном, співавтор 9 науково-методичних матеріалів, що випустила кафедра фізіології людини та тварин. Співавтор підручника «Етологія» (основи поведінки тварин), якому присуджено гриф Рекомендовано МОН України».

Севериновська О. В. неодноразово нагороджувалася Грамотами та Подяками ректора університету, Почесними грамотами Малої академії наук, Екологічного центру та Дніпровської міської ради за підготовку обдарованої учнівської молоді міста та області.

Основні наукові публікації за останні роки занесені до наукометричних баз:

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801581377

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Severynovska

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TSoX6QYAAAAJ&hl=ru

 

 1. Babicheva V, Severynovska O., Galinskiiy A, Rudenko A, Bogatyreva O, Boyko M. Bioelectrical activity of the amygdala of rats under conditions of chronic alcoholism and imbalance of nitric oxide.  International Letters of Natural Sciences. – 2015. – Vol. 49. – P.1 – 6.
 2. Tretyak T., Dregval I., Severynovska О.Psycho-Emotional and Functional State in the Process of Intuitive Thinking. International Letters of Natural Sciences. – 2016. – V. 55. – P. 17–24.
 3. Basarab V. Yu., Voronkova O.S., Voronkova Yu. S., Severynovska O.V. The Characteristics of Growth of Bacilli Formed Fouling on Wooden Constructions. International Letters of Natural Sciences, 2018, 70, pp 34-39.
 4. Скубицька Л.Д., Севериновська О.В. Кислотоутворююча функція шлунку при хронічному гастриті та при хронічному гастриті  з супутнім ураженням підшлункової залози.  Світ медицини та біології – 2015. –Т.11, № 4-2 (54) . – С. 69-73.
 5. Третяк Т.О., Севериновська О.В.,  Бойко М. Зв’язок успішності навчання та когнітивних здібностей студентів із психофізіологічними особливостями. Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія, медицина. –2016.–Т.7, № 1. – С.18–27
 6. Третяк Т.О., Дрегваль І.В., Севериновська О.В.  Вегетативні показники фізіологічного забезпечення та психоемоційний стан студентів при логічному мисленні.  Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біологічні науки . – 2016. –№ 1. – С.110–122
 7. Третяк Т.О.,  Дрегваль І.В., Севериновська О.В. Дослідження образного типу мислення у студентів-біологів.  Вісник проблем біології і медицини. – 2016. –Т.2, № 1(127). – С.284– 290
 8. Третяк Т. О., Дрегваль І. В., Севериновська О. В. Аналіз функціональних взаємодій коркових зон при наочно-образному типі мислення людини. Вісник проблем біології і медицини. – 2016. –Т.1, № 3(131). – С.292–297.
 9. Третяк Т. О., Севериновська  О. В. Психофізіологічний профіль студентів першого курсу у процесі адаптації до учбової діяльності Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Біологія. – 2016. – №2(66). – С. 90–103.
 10. Третяк Т. О. Дрегваль І. В., Севериновська О. В. Аналіз спектральної потужності ЕЕГ при інтуїтивному мисленні людини. Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, №2(39). – С. 139 – 151.
 11. Третяк Т. О., Сокоренко А. Г., Дрегваль І. В., Севериновська О.В. Аналіз біоелектричної активності мозку у процесі словесно-логічного мислення студентів-біологів. Regul. Mech. Biosyst. – 2017. – Т. 8(2). – С. 244–
 12. Скубицька Л. Д., Севериновська О. В. Комплексний аналіз показників крові та кислото утворююча функція шлунка при захворюваннях гепатобіліарної системи з супутніми патологіями. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Випуск 27. -2016. С. 139-149.
 13. Корженевська О.Р., Кофан І.М., Севериновська О.В. Реонцефалографічні дослідження мозкового кровообігу у робітників локомоторних бригад. Вісник морфології 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 24-29.
 14. Корженевська. О. Р., Кофан І. М., Севериновська О. В. Оцінка психофізіологічного стану й функціонування серцево-судинної системи працівників локомотивних бригад наприкінці робочої зміни. Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. №2. 2016- С. 48-54.
 15. Корженевська О., Кофан І., Севериновська О. Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей працівників залізничного транспорту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки РОЗДІЛ ІV. Фізіологія людини і тварин. 12, 2016. – 142-149

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.