(Українська) Хоменко О.М.

Khomenko Оlena                                   Хоменко О.М.

Associate of Professor, PhD Oles Honchar Dneprovsk National University, Dept. Biochemistry and Physiology

Education:
1998 – Dnepropetrovsk State University, biologist, teacher of biology and chemistry

1998 – 2001 – postgraduate studies – Dnipropetrovs’k National University of the department of Physiology of Human and Animals

Manuscript: Khomenko O.M. The impulsive vortical magnetic field influence on bodies digestion and blood functions (models and mechanisms). – Manuscript. Thesis for a scientific degree of Candidate of Biological Sciences by speciality 03.00.13 – Physiology of Human and Animals. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2002.

Work experience:

2018 – present time – Associate of Professor, Dept. Biochemistry and Physiology Dneprovsk State University

2016 – 2018 – Head of Dept. Physiology of Human and Animals Oles` Honchar Dneprovsk National University

2005 – 2016 – Associate of Professor, Dept. Physiology of Human and Animals Dnepropetrovsk State University

2001 – 2005 – lecturer in Physiology of Human and Animals department DNU

Professional activity:

– Member of the Society of Ukrainian physiological society, member of the Scientific and Methodological Council Faculty of biological and ecological

– internships in “Institute of gastroenterology of the National academy of medical sciences of Ukraine” (2005, 2011, Ukraine), internships in Department of clinical laboratory diagnostics Oles Honchar Dnepropetrovsk National University (2016, Ukraine)

Fields of interest: Physiology of digestion, Physiology of ontogenesis, Neurophysiology.

Subjects, which includes in Oles Honchar Dnepropetrovsk National University:
а) The bachelor program:
– Anatomy of man
– Physiology of digestion
b) The master’s program:
– Physiology of ontogenesis
– Physiological mechanisms of extreme states– Physiology of Thinking and Language

Participation in forums:

2018 – All-Ukrainian scientific and practical correspondence conference “Modern issues of physiology and medicine”, Dnipro

2018 – ХХ International scientific and practical conference “Man and Space”, Dnipro2017 – X Scientific-practical conference with international participation “Actual problems of pathology under the conditions of extraordinary factors on the organism”, Ternopil.2017 – VІІІ Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», присвячена 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
2017 – International scientific and practical conference “Actual questions of medicine and biology”, Poltava2017 – V International scientific and practical conference “Modern problems of biology, ecology and chemistry”, Zaporozhye

2016 – 36th International Scientific and Practical Conference “Innovative Potential of World Science – XXI Century”, Zaporizhzhia

2016 – ІІІ International scientific and practical conference “Actual problems of humanities and natural sciences”, Kyiv

2015 – Third International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Biochemistry and Cell Biology”, Dnipropetrovsk

2015 – All-Ukrainian conference with international participation “Scientific Ukraine”, Dnipropetrovsk

2015 – 31st International Scientific and Practical Conference “Innovative Potential of World Science – XXI Century”, Zaporizhzhya

2014 – Х International scientific conference of students and postgraduates “Youth and the progress of biology”, Lviv

2014 – International scientific and practical conference “Actual problems of modern science”, Odessa

However, published 30 articles and 52 abstracts

Publications

 • Ponomarenko, L., Lykholat, О., Khomenko, О. (2018). Effect of the physical and pharmacological factors on antioxidant protection in animals with erosive-ulcerative pathology of the gastroduodenal area (tissue specificity). Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 371 – 378. doi: 10.15421/2018_224
 • Степанов, Ю.М., Пономаренко, Л.А., Лихолат, О.А., Шевченко, Т.М., Хоменко, О.М., Пономаренко, О.А. (2018). Цитозахисні процеси, індуковані впливом L-аргініну-L-глутамату, у щурів з експериментальною патологією гастродуоденальної зони. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2), 300-307. doi: 10.15421/021844
 • Пономаренко, Л.А., Лихолат, О.А., Хоменко, О.М. Антиоксидантний захист та склад глікопротеїнів слизової оболонки шлунка за експериментальної патології гастродуоденальної зони при застосуванні l-аргініну-l-глутамату (2018). Наукові доповіді НУБіП України,74(4),89-101. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/10.31548/dopovidi2018.04.003
 • Бойко І.В., Хачай Д.Д., Хоменко О.М., Руденко А.І. Особливості адаптаційно-компенсаторних реакцій осіб із різним функціональним станом сфінктера Одді // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědeckí pokrok na přelomu tysyachalety-2018». – V.10.-Praha, 2018: Publishing House «Education and Science» – S. 66-70.
 • Подгорнов М.В., Трифунтова І.А., Хоменко О.М., Руденко А.І., Галінський О.О. Дослідження секреторної діяльності слизової оболонки шлунка щурів за різного функціонального стану // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, 17-20 жовтня 2017р. – К., 2017. – С.83.
 • Подгорнов М.В., Трифунтова І.А., Хоменко О.М., Галінський О.О., Руденко А.І. Трансмукозна різниця потенціалів за різного функціонального стану шлунку щурів // Матеріали X Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 05 жовтня – 06 жовтня 2017 року. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В, 2017. – С.35-36.
 • Хоменко О.М., Галінський О.О., Севериновська О.В., Кленіна І.А., Руденко А.І. Періодична діяльність шлунка та ферментний склад крові за умов дисбалансу NO – ергічної системи // Збірник матеріалів V Міжнарод. науково- практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». – Запоріжжя: Тандем, 2017. – С.150.
 • Руденко А.І., Мосійчук Л.М., Хоменко О.М., Гайдар Ю. А., Петішко О. П. Фактори агресії та захисту ротової рідини та шлункового вмісту у хворих з передраковим станом // Матеріали Міжнарод. науково – практичної конференції «Актуальні питання медицини і біології» (30.05-1.06.2017р.). – Полтава, 2017. – С.34 – 35.
 • Пономаренко Л. О., Хоменко О. М. Вплив дисбалансу NO-ергічної системи на метаболічні процеси в слизовій оболонці шлунка при моделюванні ерозивно-виразкового ураження // Матеріали ІІІ Міжнарод. науково – практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м.Київ, 28-29 жовтня 2016р.). – У 3-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч.1. – С.36-40.
 • Федорович М.В., Хоменко О.М.,Руденко А.І. Зміна активності протеолітичних ферментів травної системи за впливу вихревих імпульсних магнітних полів.// Дніпровська орбіта. – Дніпропетровськ, 2015. – С.157-162.
 • Пономаренко Л., Лихолат О., Хоменко О., Пономаренко Л. Стан захисних систем слизової оболонки шлунка та крові у тварин з ерозивно-виразковою патологією // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології. – Дніпропетровськ, 2015. – С.140-141.
 • Підгорна Н.О., Степанчук Н.А., Хоменко О.М., Руденко А.І. Процеси обміну за умов блокування NO-ергічної системи при моделюванні хронічного алкогольного гепатиту у щурів // Актуальні питання сучасної науки.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.І. – С.42-46.
 • Федорович М. В., Хоменко О.М., Руденко А.І. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на активність протеолітичних ферментів шлунково – кишкового тракту. // Збірник тез ХVІІ Міжнарод. науково- практичної конференції «Людина і космос». – Дніпропетровськ, 2015. – С.181.

Patents

 • Степанов, Ю.М., Діденко, В.І., Руденко, А.І., Севериновська, О.В., Хоменко, О.М., Галінський, О.О., & Подгорнов, М.В. (2018). Патент України № 125677. МПК (2018.01) А61В 5/00 А61В (2006.01). Інтрагастральний еластичний глиняний Zn-ZnSO4 електрод. № u 2017 10038, заявл.17.10.2017 р., 10, 4с.
 • Маркіна М. В., Качанов С. В., Вяткін О. К., Хоменко О.М., & Руденко А.І. (2006). Патент України № 19536. МПК (2006) GO1N 33/483/. Спосіб визначення катіонів в слині та шлунковому соку. Заявл.03.07.2006 р.; 12, 8с.
 • Маркіна М. В., Качанов С. В., Вяткін О. К., Хоменко О.М., & Руденко А.І. (2006). Патент України № 19721. МПК (2006) GO1N 33/50/. Спосіб визначення аніонів хлору в слині та шлунковому соку. Заявл.31.07.2006; 12, 8с.

 

Methodical textbooks, textbooks

 1. Хоменко О.М., Дрегваль І.В. Практикум із курсу «Фізіологія сенсорних систем», Дніпро, РВВ ДНУ, – 20 с.
 2. Хоменко О. М., Кофан І. М., Дрегваль І. В., Турицька Т. Г. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт із курсу «Анатомія людини». –Дніпро, 2016- 90 с.
 3. Севериновська О.В., Хоменко О.М., Мурзін О.Б. Посібник до вивчення дисципліни «Фізіологія мислення та мови» . – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 31 с.
 4. Ляшенко В.П., Севериновська О.В., Хоменко О.М. Конспект лекцій із курсу «Основи патологічної фізіології». – Д.:РВВ ДНУ, 2013. – 40 с.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.