Кириченко С. В.

Кириченко Світлана Василівна

kyrychenko

К.б.н., доцент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Освіта:
1992-1997 – навчання за програмою підготовки спеціаліста у Дніпропетровському державному університеті, біологічний факультет, кафедра біофізики та біохімії, спеціальність «Біохімія».
1997 – 1998 – магістратура Дніпропетровського державного університету, біологічний факультет, кафедра біофізики та біохімії спеціальністю «Біохімія».
1998- 2002 – аспірантура Дніпропетровського державного університету, біологічний факультет, кафедра біофізики та біохімії спеціальністю «Біохімія».
Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія: «Характеристика цитоскелетного та мембранного нервовоспецифічних білків за умов експериментального діабету» – Х. – Харківський національний університет ім. Каразіна, 2009.

Досвід професійної діяльності:
2001 – 2008 – асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара;
2008 – 2010 – старший викладач кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара;
2010. – до теп. часу – доцент кафедри кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара.

– Член Українського біохімічного товариства, Українського фізіологічного товариства
– Грант на стажування з 16.01.2012 по 16.04. 2012 р. у Гейдельберзькому університеті ( Німеччина) згідно наказу МОН України
– Грант на стажування з 27.09.2013 по 22.12. 2013 р. у Гейдельберзькому університеті ( Німеччина) згідно наказу МОН України

Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі клітинної біології та нейрохімії; механізмів впливу потенційних антиоксидантів на нервову систему за умов розвитку патологічних станів: при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дії токсикантів та ін.; дослідження впливу біологічно активних речовин з метою корекції порушень клітинного метаболізму.

Курси, що викладаються в ДНУ імені Олеся Гончара:
а) Бакалаврська програма:
– Біофізика
– Біохімія мембран та ензимологія
– Медична та біологічна фізика
б) Магістерська програма
– Спецпрактикум з біохімії та практична ензимологія
– Нейрохімія та клітинна біохімія

Участь у професійних форумах:
2015 – ІІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології»
2014 – Український біохімічний з’їзд, Конгрес Українського товариства нейронаук
2013 – ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології»
2011 – NATO Advanced Research Workshop: “Environmental and food security and safety in southeast Europe and Ukraine”, V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience, XVIII з’їзд Українського фізіологічного товариства

Разом опубліковано 30 статей та 46 тез доповідей, в тому числі 12 публікацій цитуються в наукометричній базі Scopus (h-індекс становить 4)

Публікації

  1. G. Baydas, V. S. Nedzvetskii, S. V. Kirichenko. Melatonin reduces astrogliosis in the hippocampus and cortex and cognitive deficits of streptozotocin-induced diabetic rats. // Behavioural Pharmacology – Sep 2006
  2. G. Baydas, V. S. Nedzvetskii,  S. V. Kirichenko,  P. A. Nerush Astrogliosis in the Hippocampus and Cortex and Cognitive Deficits in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes: Effects of Melatonin // Neurophysiology. – Mar 2008.
  3. Kirichenko S.V. Effects of Melatonin on Memory and Learning Deficits Induced by Exposure to Thinner. /Nedzvetskii V.S., Kirichenko S.V., Baydas G., Nerush O.P. // Neurophysiology/Neirofiziologiya, 2012, Volume 44, Number 1, Pages 42-48.
  4. Кириченко С.В. Вплив гіпертиреозу на процеси навчання і пам’яті і стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів / С.В Кириченко, В.С. Недзвецький. //Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, – 2014 – №1 – С.45-51.
  5. Кириченко С.В. Інтенсивність оксидативного стресу крові щурів за розвитку карциноми герена та введення цисплатину /, С.В. Кириченко, О.І. Грабовська Н.І. Штеменко // Медична хімія – 2014 – Т.16. №2 – С.42-47.
  6. Кириченко С.В. Нейропротекторні ефекти α-ліпоєвої кислоти на розвиток окисного стресу й астрогліозу у мозку СТЗ-діабетичних щурів. / С.В. Кириченко, І.В. Прищепа, В.С. Лагода, М.О. Велика, В.С. Недзвецький . //Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, – 2014– С.45-51 – №2

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.