Ляшенко В. П.

Ляшенко Валентина Петрівна         Ляшенко В.П.

Дата народження: 16 жовтня 1964 р.

Доктор біологічних наук, професор (фізіологія людини і тварин)

Професор каф. біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Робоча адреса: 49010, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Телефон: +38 067-6323613, +38 066-3091386
E-mail: lyashenkovp@gmail.com

З  1981 по 1986 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті, біологічному факультеті, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю Біологія.
З 1988 по 1991 рр. проходила навчання в аспірантурі  Дніпропетровського державного університету. По завершенню аспірантури захистила кандидатську дисертацію «Дослідження впливу статичного зусилля та локальної вібрації флексорних м´язів на центральні процеси в спинному мозку людини» (1993, Спеціалізованавчена рада Дніпропетровського державного університету, науковий керівник проф. Мурзін О. Б.). У 2005 р. Захистила докторську дисертацію «Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії» (Спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковий консультант проф. Шаповал Л.М.).

Науково-педагогічна діяльність:

 • 1991-1995 рр. – ассистент кафедри фізіології людини та тварин;
 • 1995-2002 рр. – доцент кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2002-2004 рр. – докторант кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2004-2009 рр. – завідувач кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2009-2018 рр. – професор кафедри фізіології людини та тварин;
 • 2018-по тепер.час – профессор кафедри біохімії та фізіології.

Наукові інтереси нейрофізіологія; адаптаційні можливості організму до умов навколишнього середовища, які проявляються в нейроендокринних та психофізіологічних особливостях; принципи здорового способу життя; прикладна кінезіологія.

Є активним членом Українського фізіологічного товариства; член Української асоціації прикладних кінезіологів; академік Міжнародної академії енергоінформаційних технологій.

Під керівництвом Ляшенко В. П. захищені 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Має понад  300 публікацій, з них  24  навчально-методичних посібників, 4 патенти, посібник під грифом МОН, 1 монографія, статті, тези доповідей державного та міжнародного рівней.

Основні наукові публікації за останні роки:

 1. G. Turitskaya, S. N. Lukashev, V. P. Lyashenko, G. G. Sidorenko The features of summary background electricactivity оf the hypothalamus of rats under conditions of chronic caffeine alimentation. Regul. Mech. Biosyst., Vol 9, No 3 (2018). –P. 417-425. DOI: https://doi.org/10.15421/021862.
 2. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Вплив кофеїнового аліментарного навантаження на вміст дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів різного віку та статі. ScienceandEducation a NewDimension. NaturalandTechnicalSciences, – Budapest, 2018. – VI(21), Issue: 179 – Р. 26–28. https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-179VI21-06
 3. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Зміни потужностей електричної активності моторної зони кори головного мозку самок щурів різного віку. Вісник Черкаського унівеситету. Серія біологічних наук. – 2018. – №1 – С. 105–113. DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-1-105-113
 4. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Вікові зміни біоелектричної активності моторної та зорової зони кори головного мозку щурів. Вісник проблем біології і медицини. –Полтава, 2018. – Вип. 2(144) – С. 197–201. DOI:10/29254/2077-4214-2018-2-144-197-201
 5. Муквич В.В., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Модуляція біоелектричної активності ерготропної зони гіпоталамусу самців щурів з віком. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2018. №2. (144). С. 201-206. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-2-144-201-206.
 6. Муквич В.В., Ляшенко В.П.,Лукашов С.М. Вікові зміни показників біоелектричної активності ерготропної зони гіпоталамусу самок щурів. Science and Education a New Natural and Technical Sciences. Budapesht, VI (21), Issue: 179, 2018 Sept. P. 50-54. https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-179V121-12
 7. Ляшенко В. П., Петров Г. С., Кофан І. М., Мізін В. В. Монографія. Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності. – Дніпро : Ліра, 2018. –212 с. ISNB 978-966-981-020-5.
 8. Муквич В. В., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Вікові зміни поведінкових реакцій самців та самок щурів у тесті «Відкрите поле». Вісник Запорізького нац. університету: збірник наук.праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. –№2. – С. 75-84.
 9. Мізін В. В., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Взаємозвязок між рівнем кортикостерону та дегідроепіандростерон-сульфатом у сироватці крові щурів різного віку та статі. Вісник Запорізького нац. університету: збірник наук.праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. –№2. – С. 67-74.
 10. Муквич В.В., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Вплив кофеїну на вегетативне забезпечення функціонування організму самок та самців щурів молодого віку за показниками варіабельності серцевого ритму Український журнал медицини, біології та спорту. Миколаїв, 2017. №3(5). – С. 209-215. DOI: 10.26693/jmbs02.03.209
 11. Мізін В.В., Ляшенко В.П. Лукашов С.М. Онтогенетичні зміни показників осмотичної резистентності еритроцитів та рівня дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – №3(5). С.- 194-200.
 12. Турицька Т. Г., Лукашов С. М., Ляшенко В. П. Ефекти впливу хронічної кофеїнової аліментації на характеристики показників фонової електричної активності неокортексу щурів«Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія». – 2016. №3. – С. 11-16.
 13. Бурцева Д. О., Лукашов С. М., Заєць Н. С., Ляшенко В. П., Крупка А. В. Аналіз фонової електрокортикограми щурів в умовах довготривалої дії гідро карбонатного навантаження Вісник Харьківського нац. Університету ім.. В. Н. Каразіна, серія «Біологія». – 2015, вип.. 25. – С. 300-307
 14. Бурцева Д. О., Ляшенко В. П., Заєць Н. С., Лукашов С. М. Вплив лужних компонентів раціону на функціональний стан гіпокампу щурів Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 4 (121), №2. – С. 85-89.
 15. Мурзін О. Б., Ляшенко В. П., Задорожна Г. О. Зміни біоелектричної активності кори головного мозку щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного по Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2. Т. 1 (118). – С. 377-380.
 16. Мізін В. В., Ісаков О. А., Войтенко М. А., Ляшенко В. П. Взаємозв’язок між психофізіологічними показниками та вегетативними адаптаційними реакціями юнаків на інформаційне навантаження Екологія та ноосферологія. – 2014. – Т. 25, № 3-4. – С. 99-106.
 17. Петров Г. С., Ляшенко В. П., Ісаков О. О., Сидоренко Г. Г. Модуляція взаємозв’язків між морфо функціональними, вегетативними показниками і психофізіологічними параметрами студентів різних спеціальностей протягом навчального року. Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 1. – С. 233-238.
 18. Заєць Н. С., Ляшенко В. П., Бурцева Д. О., Лукашов С. Н., Мельнікова О. З. Адаптаційні реакції нейросинаптичної активності ерготропної зони гіпоталамуса щурів за умов лужного раціону Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2014. – Т. 27 (66), № 1. – С. 46 – 55.
 19. Ісаков О. А., Ляшенко В. П., Петров Г. С. Вегетативні прояви реакцій термінової адаптації студентів до інформаційного навантаження Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 4. – С. 46 – 59.
 20. Ісаков О. А., Ляшенко В. П. Лукашов С.М. Залежність показників ВСР студентів від статі і рівня фізичної активності Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 3. – С. 65 – 76.
 21. Мельнікова О.З., Лукашов С.М., Ляшенко В.П. Зміни потужностей фонової електричної активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів при застосуванні на тлі хронічного стресу карбамазепіну Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 112 – 120
 22. Мельнікова О.З., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Зміни потужностей фонової електричної активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів при застосуванні на тлі хронічного стресу аміназину Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. – № 19 (278), Ч.1. – С. 140-148.
 23. Мельнікова О. З., Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Іванченко О.З. Зміни характеристик електроміограми щурів при модуляції функціонального стану моторної зони неокортексу Вісник ЗДУ: Фіз.-мат. науки. Біол. науки. – 2013. – № 2 – С. 188 – 192.
 24. Ляшенко В., Петров Г., Мамотько П., Негодована Д., Петровський П. Зв’язок розумової працездатності і показників рівня фізичного розвитку студентів різних спеціальностей протягом навчального року. Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012, № 2. – С. 157 – 163.
 25. Ляшенко В., Петров Г., Мамотько П., Негодована Д., Петровський П., Солодка О. Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей. Спортивний вісник Придніпровя. – 2012, № 1. – С. 93-100.
 26. Мельникова О. З., Ляшенко В. П. Зміни електрогіпокампограми і поведінкових реакцій щурів при підсиленні, протягом тривалого стресу, ГАМК-ергічних механізмів мозку. Вісник ДНУ. Біологія. Медицина. – 2012. – Вип. 3,. – Т. 1 (20), № 7/2. – С. 62-69.
 27. Мельникова О. З., Ляшенко В. П. Прояви адаптаційного впливу пірацетаму у змінах характеристик фонової електричної активності неокортексу щурів протягом тривалого стресу. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология и химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 157-165.

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/noa/biochemistry-dnu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Comments are closed.