Воронкова Ю. С.

Воронкова Юлія Сергіївна

voronkova

Дата народження: 5 листопада 1983

К.б.н., доцент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

e-mail: voronkova1983@gmail.com, телефон: +38 096-99-22-670

Освіта:
2001-2006 – ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра біофізики та біохімії, магістр
2006-2011 – Аспірант кафедри біофізики та біохімії, ДНУ імені Олеся Гончара
Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія: “Біохімічні характеристики еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію”, Чернівці, 2015, 169 с.

Досвід професійної діяльності:
2008 – дотепер – асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара
2008 – експерт-криміналіст науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС в Дніпропетровській області

– Член українського біохімічного товариства та українського товариства клітинної біології
– Секретар регіонального осередку Українського біохімічного товариства у м. Дніпропетровськ

Сфера наукових інтересів: біохімія канцерогенезу, дослідження змін кісткового мозку та системи червоної крові при патологічних станах організму, клітинна біохімія та нейрохімія; дослідження впливу різноманітних біологічно активних речовин на процеси метаболізму.

Курси, що викладаються в ДНУ імені Олеся Гончара:
а) Бакалаврська програма:
– Хімія біоорганічна
– Біохімія
– Біохімія патологічних процесів
– Біохімія біологічно активних речовин
– Біофізика
– Молекулярна біологія
Б) Магістерська програма:
– Біохімія канцерогенезу та еволюційна біохімія.

Участь у професійних форумаx:
2005-2015 – Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології” (Львів)
2014 – Український біохімічний з’їзд (Київ)
2011 – NATO Advanced Research Workshop “Environmental security for South-East Europe and Ukraine”
2011 – Участь у науково-практичному товаристві лікарів-лаборантів. Сертифікат мастер-клас “Контроль якості в лабораторній практиці”
2011 – VIII Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених (Чернівці)
2008 – 10th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine (Bastia, France)

Публікації

Разом – 43, з яких 8 статей (1 – внесена до бази даних Scopus, 1 – у зарубіжному виданні, 6 – у вітчизняних фахових виданнях) та 35 тез доповідей.

  1. Воронкова Ю.С. Антиоксидантні властивості кластерних сполук Ренію та їхній вплив на еритропоез щурів-пухлиноносіїв / Воронкова Ю.С., Бабій С.О., Іванська Л.В. [та ін.] // Український біохімічний журнал. – 2015. – 87. – №1. – с. 99-108.
  2. Воронкова Ю.С. Регуляція енергетичного обміну еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком / Воронкова Ю.С., Штеменко Н.І. // Медична хімія. – 2013. – 2(55). – т.15. – с. 15-20.
  3. Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення / Воронкова Ю.С., Скорик О.Д., Штеменко Н.І. // Медична хімія. – 2012.- 2(51). – т.14. – с. 18-24.
  4. Воронкова Ю.С. Вуглеводний та енергетичний обмін еритроцитів при розвитку новоутворень // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2015» (7-15 березня 2015 р., Польща). – 2015. – Volume 13. – P. 33-39.
  5. Воронкова Ю.С. Анемії, пов’язані з канцерогенезом // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern scientific potential – 2015» (28.02. – 7.03. 2015 р., Великобританія), – 2015. Volume 31. Biological sciences. Sheffield. – P. 47-51.
  6. Воронкова Ю.С. Особливості впливу цисплатину та кластерних сполук Ренію на систему червоної крові та кістковий мозок щурів-пухлиноносіїв // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу (6-10 жовтня 2014 р., м. Київ), Український біохімічний журнал. – 2014. – вип.1. – т.86, №5. – с.133.
  7.  Hypoglycemic of the organism in the condition of the carcinogenesis / Voronkova Y.S., Kononova A.S., Shtemenko N.I. // NATO Advanced Research Workshop (ARW): “Environmental Security for South-East Europe and Ukraine” A special session “Environmental security for safe water and food” Dnepropetrovsk, Ukraine, May 17-19, 2011. – Р. 71.
  8. Glucose level, heterogeneity of hemoglobine in blood and giant cancer cells in the model of tumor growth / Voronkova J.S., Polishko T.N., Meleshko L.M. // Metal Ions in Biology and Medicine. John Libbey Eurotext: Eds. Philippe Collery, Ivan Maymard, Theophile Theophanides. – Paris. – 2008. – vol. 10. – P. 474-477.
  9. Possible change of activity of glycolytic enzymes in RBC of tumor-bearing animals / Voronkova Y.S., Zhabickaya E.D., Shtemenko N.I., Shtemenko A.V. // The 30th FEBS Congress & 9th IUBMB Conference (Hungary, 2005). “The Protein World Proteins and Peptides: Structure, Function and Organization”. FEBS Journal. – 2005. – 272 (sl), L1-044P.

Comments are closed