Участь в XIIІ Міжнародній науковій конференції “Молодь і поступ біології”

Студенти кафедри біофізики та біохімії отримали сертифікати учасників XIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 року) на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

На постерній сесії біля своїх стендів.

Криницька Г. “Вміст гемоглобіну, глікозильваного гемоглобіну та метгемоглобіну в умовах ініціації активних форм кисню”

Жованник В., Семенко А., Мурдасов Є. “Лактатдегідрогеназна та гама-глутамілтранспептидазна активність нирок за дії стресу та введення альфа-кетоглутарату та альфа-токоферолу”

Lviv2017

студенти 3 курсу – Криницька Ганна, Жованник Валерія, Семенко Артем та студент 1 курсу – Мурдасов Євгеній

Comments are closed