Методичні посібники

Навчально-методичні посібники

“Основи молекулярної біології” Ушакова Г.О., Соколова І.Є. Скачати PDF

“Біохімія патологічних процесів” Ушакова Г.О.   Скачати PDF

Монографія «Молекулярні механізми розвитку енцефалопатії» Ушакова Г.О.   Скачати PDF

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчального курсу«Вторинний метаболізм та біохімічні основи алергології» Горіла М.В.   Скачати PDF


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчального курсу «Функціональна біохімія» Горіла М.В.   Скачати PDF


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчального курсу «Біохімія органів та тканин» Горіла М.В.   Скачати PDF


Методи аналізу амінокислот Сорочан О.О., Штеменко Н.І.   Скачати PDF


Амінокислоти Сорочан О.О., Штеменко Н.І.       Скачати PDF


Біохімічні основи екотоксикології Сорочан О.О.   Скачати PDF


Опорний конспект лекцій із дисципліни “Екологічна біохімія” Дьомшина О.О.   Скачати PDF


Лабораторний практикум до навчальної дисципліни “Біохімія” Ушакова Г.О., Дьомшина О.О.   Скачати PDF


Лабораторный практикум к учебной дисциплине “Биохимия” (для иностранных студентов) Ушакова Г.А., Дёмшина О.А.    Скачати PDF


Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсових та випускних кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою “Біохімія” Скачати PDF


Вивчення методів наукових досліджень у фізіології, біохімії та мікробіології Ушакова Г.О., Тихомиров А.О., Недзвецький В.С.  Скачати PDF


 

Основи клінічної біохімії Ушакова Г.О.   Скачати PDF


 

Белки крови и мочи. Анализ протеинограмм и клинико-диагностическое значение. (для иностранных студентов) Горелая М.В.  Скачати PDF

Comments are closed