Кафедра у період з 2014 р. по теперішній час

Кафедра у період з 2014 р. по теперішній час

ushakova_g-o

Галина Олександрівна Ушакова

Наприкінці 2014 року кафедру біофізики та біохімії очолила доктор біологічних наук, професор Галина Олександрівна Ушакова . Наукова тематика кафедри спрямовується до дослідження молекулярно-біохімічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів та патогенезу, а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. Поряд з цим досить широко розглядаються дослідження печінки, нирок, головного мозку, системи червоної крові та кісткового мозку під впливом ксенобіотиків. Під керівництвом Ушакової  Г.О. захищені 5 кандидатських дисертацій.

Comments are closed