Дисципліни, навчальні програми

Перелік дисциплін ( pdf-файли робочих навчальних програм)

Білкова інженерія (бакалавр, Біотехнологія)

Біохімія біологічно активних речовин (бакалавр, Біологія)

Біохімія патологічних процесів (бакалавір, Біологія)

Біохімія (бакалавр, Біологія, середня освіта)

Біохімія (бакалавр, Біотехнологія та біоінженерія)

Виробнича практика за вибором студента (бакалавр, Біологія)

Вторинний метаболізм та біохімічні основи алергології (бакалавр, Біологія)

Екологічна біохімія (бакалавр, Біологія)
Молекулярна біологія (бакалавр, Біологія)

Основи лабораторного аналізу (бакалавр, Біологія)

Переддипломна практика (бакалавр, Біологія)

Сучасні фізико-хімічні методи та основи біохімічних досліджень (бакалавр, Біологія)

Технічна біохімія (бакалавр, Біологія)

Хімія біоорганічна (бакалавр, Біологія)

Біохімічні основи радіаційної біохімії та токсикології (магістр)

Науково-дослідна практика (магістр)

Біохімія канцерогенезу та еволюційна біохімія (магістр)

Методологія та організація наукових досліджень (магістр)

Молекулярні механізми міжклітинної комунікації (магістр)

Основи глікобіології (доктор філософії PhD)

Імунохімічні методи досліджень (доктор філософії PhD)

Викладацька практика (доктор філософії PhD)

Comments are closed