Дисципліни, навчальні програми

Перелік дисциплін ( pdf-файли робочих навчальних програм)

Хімія біоорганічна
Біохіміядля біотехнологівкурс технологія харчування
Біохімія патологічних процесів
Біохімія біологічно активних речовин
Біохімічна адаптація
Сучасні фізико-хімічні методи та основи біохімічних досліджень
Біохімія органів і тканин
Білкова інженерія
Молекулярна біологія
Імунологія
Біофізика
Біохімія мембран та ензимологія
Вторинний метаболізм та біохімічні основи алергології
Екологічна біохімія
Методологія та організація наукових досліджень
Регуляція обміну речовин
Фізична хімія біополімерів
Функціональна біохімія
Нейрохімія та клітинна біохімія
Біохімія канцерогенезу та еволюційна біохімія
Основи радіаційної біохімії
Біонеорганічна хімія 5 курс
Біохімія ксенобіотиків та біохімічні основи токсикології
Сигнальні системи клітини
Молекулярні механізми міжклітинної комунікації
Спецпрактикум із біохімії та практична ензимологія
Нейрохімія
Біонеорганічна хімія 6 курс
Медична та біологічна фізика
Навчальна практика за вибором студента
Практика виробнича
Практика переддипломна
Практика науково-дослідна

Comments are closed