Відкрита лекція чл.-кор. НАНУ, професора МІНЧЕНКА Олександра Григоровича – завідувача відділом молекулярної біології Інституту біохімії імені О.О. Палладіна.

Минченко

Відкрита лекція професора Мінченка О.Г. за темою: «ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК НА  ЕНДОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ – ЗА та ПРОТИ» відбулася на засіданні Дніпровського відділення Українського біохімічного товариства за активною участю студентів, аспірантів та співробітників кафедри біофізики та біохімії ДНУ імені Олеся Гончара й кафедри біохімії та медичної хімії Дніпровської медичної академії.

Лекція була присвячена дуже актуальній проблемі, яким чином наночастинки впливають на організм на молекулярному та клітинному рівнях. Успіхи у сфері розвитку нанотехнологій призвели до значних досягнень у різних галузях науки, виробництва та економіки, однак, це викликає занепокоєність з приводу потенційних ризиків дії наноматеріалів не лише на довкілля, але й, першочергово, на здоров’я людей. За літературними даними активно ставиться питання біонебезпеки наночастинок, їх дії на печінку, легені, головний мозок і статеві органи, оскільки наночастинки не визнають ніяких бар’єрів.

P80907-152904 P80907-150826 P80907-150200

Comments are closed